Sự phát triển của Internet đang tiếp tục với một tốc độ đáng kinh ngạc. Hai thập kỷ qua đã chứng kiến sự phát triển chưa từng có về kết nối cho phép xã hội giao tiếp với tốc độ cao trên tất cả các nơi trên toàn cầu, tham gia vào các diễn đàn công cộng và tương tác với hàng tỷ cá…
1
Chainlink là cơ sở hạ tầng nền tảng cho nền kinh tế hợp đồng thông minh, hỗ trợ gần một nghìn mạng lưới oracle bảo mật hàng chục tỷ đô la chung cho hàng…
2
Tới nay, Chainlink cung cấp hơn 900 mạng oracle độc đáo đang đảm bảo hàng chục tỷ đô la giá trị hợp đồng thông minh trên toàn hệ sinh thái đa chuỗi…
Ngày 30/5/2022 là ngày đánh dấu ba năm ra mắt trên Ethereum mainnet của Chainlink. Kể từ ngày đó, và với sự đóng góp của cộng đồng toàn cầu gồm các nhà…
Hệ sinh thái blockchain đã phát triển từ các token dựa trên blockchain tới một loạt các ứng dụng phi tập trung tiên tiến được cung cấp bởi các hợp đồng…
1
NFT đã trở thành một trong những ứng dụng công khai nổi bật nhất của công nghệ blockchain.
6
Hợp đồng thông minh chuỗi chéo là các ứng dụng phi tập trung bao gồm nhiều hợp đồng thông minh khác nhau được triển khai trên nhiều mạng blockchain khác…
ĐỊNH NGHĨA Web3 là một sự phát triển mới của Internet dựa trên các nguyên tắc phi tập trung. Web3 kết hợp trải nghiệm kỹ thuật số có tính tương tác và…
See all

Chainlink Việt Nam